Om magasinet

VELKOMMEN TIL

Slagelse Magasinet

FAKTA OM SLAGELSE MAGASINET

KOMMENDE UDGIVELSER I 2020:

Uge 32 (omdeles 5. & 6. aug.).       

Uge 40 (omdeles 30. sept & 1. okt.). 

Uge 48 (omdeles 25. & 26. nov.).   


Oplag: 30.000 eksemplarer.

Omdeles i: 4200 Slagelse, 4220 Korsør, 4230 Skælskør, 4241 Vemmelev, 4242 Boeslunde, 4243 Rude, 4244 Agersø, 4245 Omø og 4261 Dalmose samt til diverse hotspots: cafeer, restauranter, kommune, venteværelser, foreninger, butikker mv.


Distribution: Husstandsomdeles med FK Distribution med respekt for

Nej Tak og Nej Tak+ Husstande. Du kan altid finde den seneste version af Slagelse Magasinet i Vestsjællandscentrets infostandere, på Storebælt Camping & Feriecenter i Korsør og på Bykontorene i Korsør og Skælskør.


Format: 210×297 mm. A4.

Tryk: Omslag 130 gr. gloss. Indhold: 80 gr. white.

Billeder i 300 dpi.  Alle fonte inkluderet. Annoncer til kant +5 mm.


Materialeindlevering: katrine@slagelse-magasinet.dk. Tlf. 26 34 38 34

Annoncesalg: Jimmy Hansen, tlf. 26 84 00 83 - Tom Stengade, tlf. 40 16 26 91


MEDIEINFO FOR 2020 - KLIK HER !

ANNONCØR

KOM HELT TÆT PÅ DINE KUNDER I SLAGELSES KOMMUNE MAGASIN

Nå ud til tusindvis af potentielle kunder i Slagelse kommune. Op mod 60.000 personer forventes at læse Slagelse Magasinet, som trykkes i 30.000 eksemplarer og husstandsomdeles 6 gange om året.


Magasinet kan også findes på forskellige Hotspots i Slagelse kommune, som cafeer, turistinformation, restauranter, butikker, venteværelser, kommune, foreninger mv. Og den nyeste udgave af Slagelse Magasinet kan altid findes i Vestsjællands Centrets infostandere, på Bykontorerne i Korsør og Skælskør samt på Storebælt Camping & Feriecenter.


Magasinet nærlæses og gemmes og er en vigtig kilde til information om tilbud, ideer, arrangementer og seværdigheder i og omkring vores område.


Slagelse Magasinet er sat i verden for at bevare og fremme den lokale handel i vores detailbutikker, fortælle de gode historier og sætte fokus på vores fantastiske lokalområde. Magasinet trykkes i 4 farver på flot, glittet papir, så dit budskab fremstår skarpt og se-/læsevenligt.


Kontakt Jimmy Hansen på tlf. 26 84 00 83 eller

Tom Stengade på tlf. 40 16 26 91 for information om annoncering.

ANNONCER & FORMATER

I Slagelse Magasinet kan du få dit budskab vist som helsider, halv-sider eller kvart-sider samt annoncering på vores guide-sider.

Der er mulighed for rabat ved booking af flere indrykninger samt ved færdigt materiale.

Kontakt Jimmy Hansen tlf. 26 84 00 83, Tom Stengade tlf. 40 16 26 91 eller Katrine Holck tlf. 26 34 38 34.

HEL SIDE

Hel side mål: 180x270 mm.

Til kant 210x297 mm + 5 mm til beskæring.

HALV SIDE

Halv side mål:

Bred: 180x133 mm. Høj: 87x270 mm.
Til kant: 210x148 mm + 5 mm til beskæring.

KVART SIDE

Kvart side mål:

Bred: 180x64 mm.

Høj: 87x133 mm.


REKLAME ARTIKEL

Reklame kombineret med redaktionelt stof gir´ ekstra høj læseværdi.

I Slagelse Magasinet kan du fx. få udarbejdet et opslag (over 2 sider)

inkl. interview, tekst, korrektur, fotos og opsætning. Kontakt Katrine på katrine@slagelse-magasinet.dk

Slagelse Magasinets guidesider

SLAGELSE MAGASINET

Udgiver & Redaktør Katrine Hjort Holck. katrine@slagelse-magasinet.dk. Tlf. 26 34 38 34. Cvr. 20 98 81 93