Om magasinet

VELKOMMEN TIL

Slagelse Magasinet

FAKTA OM SLAGELSE MAGASINET

Udgivelser i 2021: Uge 6, 12, 21, 30, 39 og 48.


Oplag: 30.000 eksemplarer.


Omdeles i: 4200 Slagelse, 4220 Korsør, 4230 Skælskør, 4241 Vemmelev,

4242 Boeslunde, 4243 Rude, 4244 Agersø, 4245 Omø og 4261 Dalmose samt til diverse hotspots: cafeer, restauranter, kommune, venteværelser, foreninger, butikker mv.


Distribution: Husstandsomdeles med FK Distribution med respekt for

Nej Tak og Nej Tak+ Husstande. Du kan altid finde den seneste version af Slagelse Magasinet i Vestsjællandscentrets infostandere, hos Dybkærgaard ved Næsby Strand, på Storebælt Camping & Feriecenter i Korsør, hos Dalgas Vin i Slagelse, i Dagli Brugsen i Dalmose, hos Marinebutikken i Korsør, på Bykontorene i Korsør og Skælskør samt hos alle annoncører.


Format: 210×297 mm. A4.

Tryk: Omslag 130 gr. gloss. Indhold: 80 gr. white.

Billeder i 300 dpi.  Alle fonte inkluderet. Annoncer til kant +5 mm.


Materialeindlevering:

katrine@slagelse-magasinet.dk. Tlf. 26 34 38 34


Annoncesalg:

Jimmy Hansen, tlf. 26 84 00 83 & Tommy Hedemand, tlf. 22 56 73 48 (pr. 1.6.21)


ANNONCØR

KOM HELT TÆT PÅ DINE KUNDER I SLAGELSE MAGASINET

Nå ud til tusindvis af potentielle kunder i Slagelse kommune. Op mod 60.000 personer forventes at læse Slagelse Magasinet, som trykkes i 30.000 eksemplarer og husstandsomdeles 6 gange om året.


Magasinet kan også findes på forskellige Hotspots i Slagelse kommune, som cafeer, turistinformation, restauranter, butikker, venteværelser, kommune, foreninger mv. Og den nyeste udgave af Slagelse Magasinet kan altid findes i Vestsjællands Centrets infostandere, på Bykontorerne i Korsør og Skælskør, hos Dybkærgaard ved Næsby Strand, hos Dalgas Vin i Slagelse, i Dagli Brugsen i Dalmose samt på Storebælt Camping & Feriecenter ved Halsskov Færgehavn. 


Magasinet nærlæses og gemmes og er en vigtig kilde til information om tilbud, ideer, arrangementer og seværdigheder i og omkring vores område.


Slagelse Magasinet er sat i verden for at bevare og fremme den lokale handel i vores detailbutikker, fortælle de gode historier og sætte fokus på vores fantastiske lokalområde. Magasinet trykkes i 4 farver på flot, glittet papir, så dit budskab fremstår skarpt og se-/læsevenligt.


Kontakt Katrine Holck på tlf. 26 34 38 34, Jimmy Hansen på

tlf. 26 84 00 83 eller Tommy Hedemand på tlf. 22 56 73 48 (pr. 1. juni ´21)

for information om annoncering.

ANNONCER & FORMATER

HEL SIDE

Hel side mål: 180x270 mm.

Til kant 210x297 mm + 5 mm til beskæring.

KVART SIDE

Kvart side mål:

Bred: 180x64 mm.

Høj: 87x133 mm.


HALV SIDE

Halv side mål:

Bred: 180x133 mm. Høj: 87x270 mm.
Til kant: 210x148 mm + 5 mm til beskæring.

REKLAME ARTIKEL

Reklame kombineret med redaktionelt stof gir´ ekstra høj læseværdi.

I Slagelse Magasinet kan du fx. få udarbejdet et opslag (over 2 sider)

inkl. interview, tekst, korrektur, fotos og opsætning. Kontakt Katrine på katrine@slagelse-magasinet.dk

Slagelse Magasinets guidesider

En guide måler 90x86 mm

I Slagelse Magasinet kan du få dit budskab vist som helsider, halv-sider eller kvart-sider samt annoncering på vores guide-sider.

Der er mulighed for rabat ved booking af flere indrykninger samt ved færdigt materiale.

Kontakt Jimmy Hansen tlf. 26 84 00 83 eller Katrine Holck tlf. 26 34 38 34.